อาโออิแฟชั่นดอทคอม ขาย เสื้อผ้าเกาหลี เสื้อคลุมเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี ชุดแซกเกาหลี ชุดเดรสเกาหลี เกาหลีแฟชั่น เสื้อแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้านำเข้าเกาหลี ชุดเกาหลีน่ารัก เสื้อกันหนาวเกาหลี เสื้อผ้าฮ่องกง เสื้อผ้าญี่ปุ่น และเสื้อผ้าไทย ขอสงวนลิขสิทธ์หน้าเว็บนี้เฉพาะลูกค้าของร้านอาโออิแฟชั่นเท่านั้นนะค่ะ
โปรแกรมแปลงหน่วยจากเซนติเมตรเป็นนิ้วค่ะ หรือจะนิ้วเป็นเซนติเมตรก็ได้ค่ะ
แปลงหน่วยเชิญพิมพ์ตัวเลข แล้วคลิ๊กเลือกหน่วยที่ต้องการได้เลยค่ะ 
(อย่าลืมสั่งซื้อสินค้าร้านเราด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ)
http://www.aoifashion.com

<=แปลงหน่วยเป็น=>

IMPERIAL
ความยาว
พื้นที่
ปริมาตร
น้ำหนัก
1 mile = 1760 yards
1 mile = 8 furlong
1 furlong = 10 chains
1 chain = 4 rods
1 rod = 5 1/2 yards
1 yard = 3 feet
1 foot = 12 inches
1 sq. mile = 640 acres
1 acre = 4840 sq. yard
1 sq. yard = 9 sq. feet
1 sq. foot = 144 sq. inches
1 gal. = 4 quarts
1 quart = 2 pints
1 pint = 4 gills
1 pint = 34.6774 inchs3
1 gill = 5 fl. oz.
1 fl. oz. = 8 fl. drachms
1 US gal = 0.8327 gal
1 US pint = 0.8327 pint
1 US pint = 16 fl. oz.
1 yard3 = 27 feet3
1 foot3 = 1728 inches3
1 ton = 20 cwt
1 ton = 2240 lb.
1 ton = 1.12 US ton
1 cwt = 4 quarters
1 quarter = 2 stone.
1 stone = 14 lb.
1 lb. = 16 oz.
1 oz. = 16 drams
1 oz. = 437.5 grains
1 US ton = 2000 lb.

METRIC
ความยาว
พื้นที่
ปริมาตร
น้ำหนัก
1 km = 10 hm
1 km = 1000 m
1 hm = 100 m
1 m = 10 dm
1 dm = 10 cm
1 cm = 10 mm
1 km2 = 100 hectares
1 hectare = 100 ares
1 are = 100 m2
1 m2 = 100 dm2
1 dm2 = 100 cm2
1 cm2 = 100 mm2
1 m3 = 1000 litres
1 litre = 1 dm3
1 litre = 1000 cc
1 litre = 1000 ml
1 tonne = 1000 kg
1 kg = 1000 g
1 g = 1000 mg

IMPERIAL to METRIC
ความยาว
พื้นที่
ปริมาตร
น้ำหนัก
1 mile = 1.609 km
1 yard = 0.9144 m
1 foot = 0.3048 m
1 inch = 25.4 mm
1 sq. mile = 2.59 km2
1 acre = 0.4047 hectares
1 acre = 4046.86 m2
1 sq. yard = 0.8361 m2
1 sq. foot = 0.0929 m2
1 sq. inch = 645.16 mm2
1 gallon = 4.5461 litres
1 US gallon = 3.785 litres
1 pint = 0.5683 litres
1 cu. inch = 16.3871 cm3
1 ton = 1.016 tonnes
1 lb. = 0.4536 kg
1 oz. = 28.3495 g
1 US ton = 0.9072 tonnes

METRIC to IMPERIAL
ความยาว
พื้นที่
ปริมาตร
น้ำหนัก
1 km = 0.54 miles
1 m = 1.0936 yards
1 m = 3.2808 feet
1 mm = 0.0394 inches
1 km2 = 0.3861 mile2
1 km2 = 247.105 acres
1 hectares = 2.4711 acres
1 m2 = 10.7639 feet2
1 mm2 = 0.0016 inches2
1 litre = 0.22 gal.
1litre = 0.2642 US gal.
1 litre = 1.7598 pint
1 m3 = 219.969 gal.
1 m3 = 35.3147 feet3
1 tonne = 0.9842 ton
1 tonne = 1.1023 US ton
1 kg = 2.2046 lb.
1 kg = 35.274 oz.

แปลงหน่วยอุณหภูมิ
องศา C เป็น องศา F
องศา F เป็น องศา C
deg. C x 9/5 + 32 = deg. F (deg. F - 32) x 5/9 = deg. C